jindrich.saur.cz

Napsáno životem

Napsáno životem

Od dnešní šesté hodiny ranní nejede nepoužívanější internetová „chytrá“ databáze Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Místo hledaných informací se tak zobrazí pouze obrázek…
Jedna ze základních zásad systémového administrátora. Její porušení se často trestá výskytem problémů, nutností zapojit do práce šedou kůru mozkovou a…