jindrich.saur.cz

Školní práce

Seminární práce do školy

Marketingovou komunikací rozumíme téměř veškerou komunikaci s trhem. Mezi důležité prvky, které do marketingové komunikace zahrnujeme, patří například reklama, propagace, podpora…
Osobnost Františka Gela provází historii naší země v nejednom oboru. Působil v novinách, rozhlasu, diplomatických službách, byl válečným zpravodajem, překladatelem a…