jindrich.saur.cz

Quitum non movere

Jedna ze základních zásad systémového administrátora. Její porušení se často trestá výskytem problémů, nutností zapojit do práce šedou kůru mozkovou a může následovat i několik bezesných nocí…

A co že to vlastně znamená?

Quitum non movere

Nehýbat tím, co je v klidu

Jinými slovy:

Funguje to? Nezasahujte do toho!… 🙂

 

Kategorie:   Napsáno životem