jindrich.saur.cz

Marketingovou komunikací rozumíme téměř veškerou komunikaci s trhem. Mezi důležité prvky, které do marketingové komunikace zahrnujeme, patří například reklama, propagace, podpora…