jindrich.saur.cz

Kvíz z teorie a praxe budování socialismu

Malinko si spolu zavzpomínáme na doby (ne)dávno minulé. Jenom tak, abyste věděli jak jste na tom s pamětí.

Připraveni? Dobrá, začínáme…

 1. Proč budujeme socialismus?
  Protože je to lepší než pracovat.
 2. Jaké jsou základní principy socialismu?
  V kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, ale v socialismu je to naopak.
  Všechno spěje plánovitě a radostně k horšímu.
  Socialismus je sám sobě motorem i brzdou.
  Od nesmělých úspěchů k smělým neúspěchům!
 3. Co je socialismus?
  Socialismus je trest Boží za VŘSR. Je to společenský řád, který se dovede energicky vypořádat s omyly, které by v jiném společenském řádu nevznikly. Socialismus je naprosté a přesvědčivé vítězství ideologie nad zdravým rozumem. Je to společenský řád, v němž se nedivíme, když je něco v nepořádku, ale žasneme, když něco klape.
 4. Kdy bude u nás vybudován socialismus?
  Bude to tehdy, až budeme mít všeho všichni dost!
 5. Jaké specifické znaky má budování socialismu u nás?
  Socialismus u nás lze budovat jen za velice příznivého počasí – nesmí mrznout ani mrholit, musí být bezvětří, teplo, ale ne horko. Chvílemi může být oblačno.
 6. Jací jsou největší nepřátelé socialistického zřízení?
  Jaro, léto, podzim, zima a americký imperialismus!
 7. Není socialistická výstavba u nás trochu opožděná?
  Ano, je. Socialismus mohl být u nás již dávno vybudován, kdyby to pracující dostali jako melouch.
 8. Existují v socialistické společnosti třídní rozdíly?
  Nikoliv. Třídní rozdělení známé z kapitalistické společnosti bylo socialistickou revolucí zlikvidováno. V socialistické společnosti existuje naprostá a všeobecná rovnoprávnost. Je však pravdou, že některé skupiny lidí nebo i jednotlivci jsou rovnoprávnější než ostatní.
 9. Jaký je za socialismu rozdíl mezi lidmi a lidem?
  Náš lid buduje novou, spravedlivou společnost a statečně překonává všechny překážky.
  Lidi na to většinou serou.
 10. Co víte o socialistickém plánování?
  Plánování je nepřetržité narušování zdravé živelnosti. Co nelze splnit – to lze alespoň naplánovat. Plánování je soustavná činnost zaměřená k dosažení alespoň náhodných výsledků.
  Za první republiky jsme nevěděli co bude za pět let. Dneska to víme, ale netušíme, co bude zítra.
 11. Jaký je za socialismu vztah mezi prací a mzdou?
  Prostřednictvím mzdy jsou pracující trestáni za vykonanou práci. Pracující předstírají, že pracují a stát předstírá, že je za to platí.
 12. Jaké jsou základní zákony socialistického trhu?
  Člověk musí koupit to co je a sám sebe přesvědčit, že to potřebuje, potřeboval nebo potřebovat bude. Úpravy cen se provádějí a s ohledem na drobné spotřebitele. Zdražení toaletního papíru je kompenzováno zlevněním lokomotiv.
 13. Jaký je v rozvinuté socialistické společnosti rozdíl mezi zdražováním a fámou?
  Podle posledních zkušeností asi 14 dní.
 14. Budou za komunismu peníze?
  Dogmatikové tvrdí, že nikoliv, revizionisté, že budou. Opravdoví Marx-Leninisté prohlašují, že u někoho budou a u někoho ne.
 15. Existují země, kde nelze socialismus vybudovat?
  Ano. Například takové Lucembursko, Andorra nebo Monte Carlo. Je totiž objektivně a vědecky dokázáno, že takový bordel by se do tak malé země nevešel.

Závěr

To, že cesta k socialismu bude radostná předpokládali už klasikové, ale že to bude taková sranda nikdo nečekal.

Kategorie:   Vtípky