jindrich.saur.cz

Kopírování partition table na GPT

Pokud potřebujete zkopírovat tabulku oddílů z jednoho disku na druhý a vždycky jste k tomu používali „sfdisk„, pak narazíte na problém, že na GPT discích jej již nelze použít. Jeho alternativou je „sgdisk“ (v balíku „gdisk“ na Debianu a Ubuntu).

Alternativně lze použít i „parted„:

apt-get install parted

PARTS=`parted -ms /dev/sda print |tail -1|cut -b1` && \
COUNT=`expr \( 128 \* $PARTS \) + 1024` &&\
dd if=/dev/sda of=GPT_TABLE bs=1 count=$COUNT &&\
dd if=GPT_TABLE of=/dev/sdb bs=1 count=$COUNT &&\
partprobe /dev/sdb

A následná kontrola:

parted /dev/sda print && parted /dev/sdb print

Kategorie:   Informační technologie