jindrich.saur.cz

Nemožné ihned, zázraky do tří dnů…

Můj dodatek ke známému rčení:

… ale je to strašně drahý…

 

  

Kategorie:   Napsáno životem