jindrich.saur.cz

Víkend 25. – 26. 06. 2005

Co se děje o víkendu 25. – 26. 06. 2005

 

Pražský karneval
Praha, 25.06.2005. Start – Kampa, dále Řiční, Újezd, Vítězná, Most Legií, Masarykovo nábřeží, Jiráskovo nábřeží Palackého most, Lidická, Pěší zóna na Andělu, Nádražní, Vltavská, Hořejší nábřeží. Konec: Smíchovská náplavka (u Botelu Admirál).

Více: http://www.prazskykarneval.cz/


Módní přehlídka v galerii Butovice
Praha, 25.06.2005 v 15:00 a 16:00 hodin. Móda na léto a dovolenou, autogramiáda Kláry Jandové. Modely předvedou Kateřina Průšová, Radka Kocurová, Lucie Váchová a další.


Memorial Air Show
Roudnice nad Labem, 24.6. – 26.6.2005. Osmý ročník největší letecko-společenské akce v ČR věnovaný 60. Výročí ukončení 2. světové války se koná pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause.

Sobota 25. června      
 10.00-13.00 letový program
 13.00-14.00 Autogramiáda veteránů, Slavnostní odhalení pamětní desky
 14.00-17.00 Letecká show
 14.00-16.00 přímý televizní přenos
 16.45     Autogramiáda veteránů z USA, Anglie, Německa, Ruska,
        Francie, Slovenska a ČR. Akce proběhne v hangáru
        za účasti prezidenta republiky Václava Klause.
 20.00-24.00 Hangárpárty pro účastníky
Neděle 26. června
 10.00-13.00 letový program
 13.00-14.00 přestávka
 14.00-17.00 letecká show 

Více: http://www.memorialairshow.cz/


XIV. Královské stříbření Kutné Hory
Kutná Hora, 25.-26.06.2005. Každoroční gotická slavnost připomínající slavné tradice královského horního města Kutné Hory.
sobota 25. června 2005
10.00 Královský rychtář s konšelstvem a celou obcí havířskou a mincířskou příjezd krále Václava IV. na Hory Kutné u chrámu sv. Panny Barbory očekává.
10.15 Již královští trubači příjezd královského průvodu ohlašují. (královský průvod od Hrádku ke chrámu sv. Panny Barbory)
10.30 Král Václav a jeho dvůr, doprovázen celou obcí kutnohorskou, do stříbrného města vstupuje. (velký společný průvod od chrámu sv. Panny Barbory do hlavního programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem)
11.00 Měšťané horští vítají svého krále s láskou i hrdostí, panstvo a rytířstvo holdy mu skládá. (velký zahajovací program)
12.00 Král Václav IV. se svou chotí Žofií kutnohorský jarmark otevírá.

Po celý den probíhá v programových prostorech parku pod Vlašským dvorem i na tzv. „Levantském trhu“ v prostoru u kostela sv. Jakuba volný stylový program: samostatná vystoupení účinkujících skupin, stylové zboží na kutnohorském jarmarku i „Levantském trhu“, ukázky histor. řemesel, žánrové scénky, histor. hudba a tance, dětské hry a soutěže, bitky, středověká lazebna a krčma, žongléři, kejklíři, alchymisté. V průběhu obou dnů probíhá na terasách v parku ukázka sokolnictví.

hlavní scéna park pod Vlašským dvorem
12.00 Krumlovští Petrovští – šerm
12.45 Merlet – šerm
13.30 Hortus Gratiae- tanec dvorský

„Levantský trh“ prostor u kostela sv. Jakuba
12.00 Agripa – žongléři
12.30 tanečnice Nefri a bubny Mesut
13.00 Psalteria – hudba
14.00 Agripa – žongléři

14.15 Před královský soud už lapky a mordýře královský rychtář vede. (průvod od Vlašského dvora do progr. prostoru)
14.30 Spravedlivě teď král Václav posoudí, kdo bez viny je a kdo propadne katu. (hl. programový prostor)
16.00 Kat nyní na provinilcích ortel vykoná. (popravčí místo v parku pod Vlašským dvorem)

hlavní scéna
15.10 Krumlovští Petrovští – šerm
15.30 In Flamenus – fakíři
16.00 Rondellus – Amorův lov – tanec

„Levantský trh“
15.00 Krless – hudba
16.00 Tanečnice Nefri a bubny Mesut
17.30 Psalteria – hudba

17.00 Slavnostní průvod krále s jeho dvorem na velký turnaj rytířstva míří.(z Vlašského dvora do hl. progr. prostoru v parku)
17.15 Turnaji královských rytířů král s celým dvorem i obcí hornickou přihlíží.

hlavní scéna
18.15 Merlet – šerm
18.45 Hortus Gratiae- Osudy-tanec
19.15 Krumlovští Petrovští – šerm
20.00 In Flamenus – fakíři

„Levantský trh“
18.00 Psalteria – hudba
18.45 Agripa – žongléři
19.30 Krless – hudba

18.30 Koncert pěveckého sboru Divača ze Slovinska v kostele sv. Jana Nepomuckého
21.15 Za svitu pochodní král s královnou na Svatojánskou dvorskou slavnost přichází. (průvod od Vlašského dvora do hl. progr. prostoru)
21.30 Dvorská slavnost – velký komponovaný program s bojovým kláním za čest čtyř rytířských symbolů, s hudbou, tanci a kejklíři, ohňovými efekty a ohňostrojem.

neděle 26. června 2005
9.15 Král s chotí a svým dvorem na „Stříbrnou mši“ v hornickém chrámu spěje. (průvod od Hrádku do chrámu sv. Panny Barbory)
9.30 Slavnostní fanfáry s bubny krále na „Stříbrné mši“ v chrámu patronky havířské vítají. (V době obřadu bude chrám uzavřen pro turistické prohlídky!)
10.30 Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky do dvora mincovního vrací. (průvod do hl. programového prostoru)
od cca 10.00 po celý den volný stylový program kutnohorského jarmarku i „levantského trhu“ (viz sobota)

hlavní scéna
11.00 Komedianti na káře – divadlo
11.30 Krumlovští Petrovští – šerm
12.00 Merlet – šerm
12.30 Hortus Gratiae – tanec
13.00 Rondellus – tanec
13.30 Komedianti na káře – divadlo

„Levantský trh“
11.00 Krless – hudba
11.30 Agripa – žongléři
12.00 Tanečnice Nefri a bubny Mesut
12.30 Psalteria – hudba
13.45 Krless – hudba
14.30 Agripa – žongléři
15.00 Psalteria – hudba
16.30 Tanečnice Nefri a bubny Mesut

14.00 „Na ostří meče“ – král v kruhu svých oblíbenců rytířské hrátky a soutěže pořádá. (hlavní programový prostor)
16.00 Svatební veselí král s královnou svému věrnému dvořanu Václavu z Donína strojí. (hl. programový prostor)
17.00 Naposledy teď král se svou chotí od Vlašského dvora na slavnostní svatební turnaj míří.
17.15 Zaznějí trubky a erbovní praporce panoši pozvedají, když rytíři na koních do kolbiště na turnajové klání vjíždějí. Až jeho vítěz ověnčen bude, král Václav rozloučí se s městem stříbra. (hl. programový prostor)

VSTUPNÉ
        Dospělí  Děti  Kostýmovaní diváci
Sobota 25.6.  100 Kč  50 Kč  50/25 Kč
Neděle 26.6.  80 Kč  40 Kč  50/25 Kč

Více: http://www.stribreni.cz/


Pivobraní ŽiVy-ó
24.-25.06.2005 – Praha – vrch Vítkov. Vystoupí například Anna K. a Kryštof, palší akce – nejroztodivnější pivní soutěže a sportovní klání, dětský koutek.

Program:
Pátek 24. 6. 2005
 14:00 - 14:40	Jihočeská Vlachovka
 15:00 - 15:40	Poutníci
 16:00 - 16:40	Shannon & Rinceoirí – Irské tance
 17:00 - 17:40	Dún an Doras – Irské písně
 Vyhlášení výsledků soutěží
 18:00 - 18:40	Sto zvířat
 19:10 - 20:00	Rolling Stones Revival Prague
 20:30 - 22:00	Anna K. + host
Sobota 25.6.2005
 14:00 - 14:40	Žižkovanka
 15:00 - 15:40	Petr Kocman Band
 16:00 - 16:40	Bran – Irské a Bretonské písně
 17:00 - 17:40	OOZ Orchestra
 18:00 - 18:40	The Fireballs
 Vyhlášení výsledků soutěží
 19:10 - 20:00	U2 Pop Revival
 20:30 - 22:00	Kryštof

Více: Praha 3


Středověký jarmark
Mladá Boleslav, 25.06.2005

Sobota 25. 6., program scény na hradním nádvoří
 09:00 otevření dobového tržiště a rytířského ležení
 09:10 taneční skupina Ambrosie - renesanční tance
 10:00 Tančíček „Adušiadáši“ - divadlo Kufr - žonglérská pohybová férie
 11.00 taneční skupina Greensleeves - dobové tance
 11.30 Consort Dialogue - dobová hudba
 12.00 polední přestávka
 13.00 skupina historického šermu Rytíři koruny české
 13.40 taneční skupina Greensleeves - dobové tance
 14.10 Velký Fuk - divadlo Kufr - interaktivní pohádka pro malé diváky
 15.00 kouzelník Žito
 15.35 taneční skupina Mimi Fortunae
 16.00 skupina historického šermu Rytíři koruny české
 16.40 Consort Dialogue - dobová hudba
 17.10 taneční skupina Greensleeves - dobové tance
 17.40 skupina Schiavi - šerm
 18.00 Consort Dialogue - dobová hudba
Sobota 25. 6., program scény na Staroměstském náměstí
 09.00 Dubia Fortuna - dobová hudba
 09.30 slavnostní průvod a příjezd Rudolfa II.
 10.00 Řemdih - dobová hudba
 10.30 veřejná pitva doktora Jesenia
 11.00 Honoris - rytířský turnaj
 12.00 polední přestávka
 13.00 Řemdih - dobová hudba
 13.30 taneční skupina Mimi Fortunae
 14.00 kejklíř Sacramont
 14.30 Jagabab - dobová hudba
 15.00 skupina Schiavi - šerm
 15.40 Dubia Fortuna - dobová hudba
 16.20 Kvelb - pouliční divadlo
 17.00 taneční skupina Ambrosie - renesanční tance 
 17.30 Jagabab - dobová hudba
 18.00 programová přestávka
 21.00 pochodňový průvod a závěrečný galaprogram 
    s velkou ohňovou show  

Více: Mladá Boleslav


RockCafest Dobřichovice 2005
25.06.2005, 12.00-01.00, areál Křížovnického statku v Dobřichovicích

LINE-UP FESTIVALU
 12.30-13.00 PREWEET,
 13.15-13.45 NASCENT RIGOR
 14.00-14.30 DELIQENT (www.deliqent.cz)
 14.45-15.25 IMODIUM (www.imodiumband.cz)
 15.40-16.10 ROHlick
 16.30-17.30 TLESKAČ (www.tleskac.cz)
 17.45-18.30 TIMUDEJ (www.timudej.cz)
 18.45-19.30 JAKSI TAKSI
 20.00-21.00 STO ZVÍŘAT (www.stozvirat.cz)
 21.20-22.20 GAIA MESIAH (www.gaiamesiah.com)
 22.50-23.50 WOHNOUT
 00.00-01.00 JIŘÍ SCHMITZER 

Více: Co Kdy v Praze


Armáda dětem a mládeži 2005
26.-27.06.2005, dětské dny pořádané AČR, v prostoru Vypichu na Praze 6

Program na neděli
 13.00 – 13.55 hodin vystoupení Posádkové hudby Praha
 13.55 – 14.00 seznámení s programem
 14.00 – 14.05 slavnostní zahájení náčelníka Generálního štábu AČR
         a starosty Městské části Praha 6
 14.05 – 14.10 průlet Mi-24, W-3A, Mi-17
 14.10 – 14.20 seskok výsadkářů na plochu Vypich z vrtulníku W-3A
 14.20 – 16.00 autogramiáda sportovců ASC DUKLA
 14.20 – 18.00 prohlídka statických ukázek
 14.45 – 15.30 kulturní blok – „Hraní s kamarádkou Petrou“
 15.00 – 15.15 vystoupení jednotky Čestné stráže AČR
 15.15 – 15.30 ukázka výcviku záchranných a hasičských jednotek
 15.30 – 15.45 ukázka výcviku vojenské policie
 15.45 – 16.00 ukázka výcviku služebních psů
 16.00 – 17.30 kulturní blok – hudební skupina „Buty“
 17.30 – 17.45 ukázka výcviku služebních psů
 18.15 – 18.20 průlet vrtulníků nad plochou Vypich Mi-24, Mi-17
 18.20 – 16.25 vzlet Mi-24, Mi-17, zapojení se do seskupení a odlet
 18.25 – 18.30 seskok výsadkářů na plochu Vypich z vrtulníku W-3A
 19.00 ukončení akce v prostoru Vypichu 

Více: AČR

Kategorie:   Sta(lo/ne) se