jindrich.saur.cz

Pracovní řád pro úředníky z roku 1870

Každý z nás musí občas něco zařídit a jít na úřad. Ať už je to kterákoliv složka státní správy, nemají většinou valnou pověst a nikdo z nás tam určitě nechodí rád. Tedy s výjimkou toho, když na druhé straně sedí pěkná a příjemná slečna.

Na takovou se ovšem poštěstí narazit jenom zřídka. Ve většině případů odcházíme z úřadu v ne zrovna nejlepší náladě, myslíme se něco o píííp (zde si nahraďte sprosté slovo dle svých pocitů) a v hlavně si pro uklidnění přeříkáváme vtip o baseballové pálce (pro neznalé uveden úplně dole).

Nevím, dá-li se to použít jako satisfakce, ale jistě není nezajímavé nahlédnout, jakému řádu se museli podřizovat úředníci v dobách minulých.

 1. Denně před začátkem pracovní doby jsou úředníci povinni důkladně zamésti kancelář,vybrati popele z kamen a utříti prach.
 2. Úředníci zodpovídají za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad.
 3. Soukromé rozhovory jsou v pracovní době nežádoucí.
 4. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání přes čas.
 5. Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění.
 6. V kouření a požívání alkoholických nápojů se očekává od úředníků zdrženlivost.
 7. K dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně.
 8. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám,pokud jsou tyto mravně nezávadné.
 9. Povinností každého úředníka jest péče o zdraví.V případě nemoci není nárok na mzdu. Každý úředník,který má pocit zodpovědnosti, by si měl proto ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané potřeby.
 10. Úředníci se nesmí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn.
 11. Kdo odporuje svému šéfovi, dokazuje tímto,že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky.
 12. Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.
 13. O dovolenou mohou žádati úředníci jen z naléhavých rodinných důvodů. Tato jest však neplacena.
 14. Úředníci nechť mají stále na mysli,že stovky jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupiti na jejich místa.
 15. Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti,že jsou svému principálovi povinni vděčností,neboť jest jejich živitelem.
 16. Vyberte si sami bod, který se vám nejvíce líbí.

A ještě slíbený vtip

Po třech hodinách strávených ve frontě na Finančním úřadě a jednáním s otrávenými mizerně placenými úředníky se vytočený chlápek vydal do supermarketu koupit synkovi baseballovou pálku.
U pultu se ho prodavačka ptá: „Budete platit kartou nebo hotově?“
Chlápek naštvaně vyhrkne: „Hotově!“
Pak si uvědomí, že ta prodavačka si takové chování nezaslouží a vysvětluje: „Promiňte, strávil jsem dopoledne na Finančním úřadě…“
„Nic se nestalo… Chcete tu pálku zabalit, nebo se tam ještě vracíte?“.

Mimochodem, tento vtip mi přišel několikrát právě z finančního úřadu… 🙂

Kategorie:   Vtípky