jindrich.saur.cz

Několik lekcí ze světa byznysu

Už dávný Ezop psal svoje bajky, aby si z nich čtenáři vzali nějaké ponaučení. Většina jeho myšlenek je aplikovatelná i do dnešní doby. Nicméně jsou i věci nové. Proto, abychom šli s dobou a dokázali zdolat dnešní džungli, se zamyslete i nad následujícími byznys lekcemi.

LEKCE PRVNÍ

Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá se sprchovat, když v tom zazní dole v hale zvonek. Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Před dveřmi stojí soused Bob.

Ještě dříve, než žena stačí otevřít ústa, Bob spustí: „Dám ti 800 dolarů, když si tu osušku na chvíli sundáš.“

Po krátkém rozmyšlení nechá žena osušku sklouznout a zůstane před Bobem jen v Evině rouše. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 800 dolarů a odejde.

„Kdo to byl?“, ptá se manžel, když se žena vrátila. „Jenom Bob od vedle.“

„To je fajn, že přišel. Dal ti těch 800 dolarů, které mi visí?“

Poučení

Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti.

LEKCE DRUHÁ

Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno.

„Otče, pamatujete na žalm 129?“, zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. Duchovní ruku sundal. Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. Jeptiška se znovu zeptala: „Otče, pamatujete na žalm 129?“

„Promiňte sestro, opravdu nevím, co se se mnou dnes děje,“ mumlal duchovní. Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible. Nalistoval žalm 129 a čte: „Pokračujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete štěstí.“

Poučení

Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, můžete propást skvělou příležitost.

LEKCE TŘETÍ

Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu a když ji začnou otírat, objeví se džin: „Splním každému jedno přání,“ hřímá.

„Prvnímu mně, prvnímu mně, volají prodavač s pokladní.“

„Přejte si,“ vyzve je džin.

„Chtěl bych být na Bahamách, řídit rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti,“ říká prodavač. Puf – a prodavač je pryč.

„Chtěla bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun pina coladas.“, říká prodavačka. Puf – a prodavačka je pryč.

„Tak jste na řadě, „, obrátí se džin na manažera.

„Chci ty dva zpátky než skončí polední přestávka,“ říká manažer.

Poučení

Nechte svého šéfa, ať mluví první.

LEKCE ČTVRTÁ

Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: „Co děláš?“

„Jen tak sedím a koukám.“

„Mohu si sednout také?“

„Ale jistě, proč ne.“

A tak si zajíc sedl pod strom. V tom se objevila liška, zajíce chytila a snědla.

Poučení

Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko.

LEKCE PÁTÁ

Svěřuje se krocan býkovi. „Moc bych si přál, abych měl tolik síly, že bych dokázal vyletět až na vršek toho stromu.“

„Možná bych měl pro tebe radu,“ říká býk. „Když budeš denně hrabat v mých výkalech a zobat z nich zrníčka, brzy se posílíš a pak to třeba dokážeš. Je v tom velká výživná hodnota.“

Po několika dnech této stravy krocan zjistil, že má dostatek síly vyletět na nejnižší větev. Po dalších několika dnech se mu podařilo dostat se výše a ještě výše, až nakonec opravdu vyletěl až na vrcholek stromu. Krátce nato jej tam spatřil lovec a krocana sestřelil.

Poučení

Občas se vám podaří dostat se na vrchol za hovno, ale pamatujte, že to hovno vás tam neudrží.

Kategorie:   Vtípky