jindrich.saur.cz

mojeBanka.cz – nelze se přihlásit

Máte problém s přihlášením k internetovému bankovnictví Komerční banky MojeBanka.cz? Nemůžete načít čipovou kartu a zobrazuje se vám chybové hlášení „Nastal problém při práci s čipovou kartou. Zkontrolujte, zda je správně připojena čtečka a vložena karta. Pak opakujte akci znovu. Můžete být vyzváni k vložení PIN„?

Pak máte pravděpodobně 64 bitovou variantu Windows 7 a po instalaci ovladačů čipové karty a software CryptoPlus se nepropsaly klíče do správné větve v registrech. Zkontrolujte a případně přidejte následujcí hodnoty.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\CryptoPlus KB xg]
"Crypto provider"="CryptoPlus KB CSP v1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\CryptoPlus KB xgs]
"Crypto provider"="CryptoPlus KB CSP v1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\CryptoPlus KB xg]
"Crypto provider"="CryptoPlus KB CSP v1.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\CryptoPlus KB xgs]
"Crypto provider"="CryptoPlus KB CSP v1.0"

Po restartu už bude vše v pořádku.

Kategorie:   Informační technologie