jindrich.saur.cz

 

HotSaNIC – mějte přehled

HotSaNIC (HTML overview to System and Network Information Center) je nástroj pro tvorbu grafů o činnosti serveru. K obrázkům lze potom pohodlně přistupovat pomocí webového prohlížeče. Systém umí sledovat traffic na síťových kartách, vytížení procesoru, počet procesů, stav paměti, počet přihlášených uživatelů, kapacity disků a další veličiny.

Domovská stránka projektu: http://hotsanic.sourceforge.net/

Postup instalace a nastavení na Debian:

 1. Doinstalovat potřebné balíčky:
  apt-get install rrdtool imagemagick librrds-perl wget
 2. Vytvořit adresář pro HTML soubory:
  mkdir -p /var/www/hotsanic
 3. Pro udržení „čistoty“ systému vždy pracujeme v nějakém pracovním adresáři:
  cd /root/work/
 4. Stáhnout instalaci:
  wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/hotsanic/hotsanic-0.5.0-pre5.tgz
 5. HotSaNIC umístit do adresáře var:
  cd /var/
 6. Rozbalit stažený archiv:
  tar xvfz /root/work/hotsanic-0.5.0-pre5.tgz
 7. Změnit adresář:
  cd /var/HotSaNIC/
 8. Spustit konfiguraci a vybrat moduly, které chceme používat:
  ./setup.pl
 9. Opevřít konfigurační soubor a upravit nastavení podle potřeby:
  vim settings
    
    BINPATH="/usr/bin"
    LOGBACKUPS="1"
    WEBDIR="/var/www/hotsanic"
    CONVERTPATH="/usr/bin/convert"
    IMAGEFORMAT="png"
    CONVERTMETHOD="I::M"
 10. Změnit adresář:
  cd /var/HotSaNIC/var/settings
 11. Upravit nastavení jednotlivých modulů – „vim mod_*“…
 12. Změnit adresář:
  cd /var/HotSaNIC/
 13. Spustit vlastní monitoring:
  ./rrdgraph start
 14. Vytvořit HTML stránky:
  ./makeindex.pl
 15. Pokud nechceme, aby byly grafy veřejně přístupné, musíme nastavit omezení přístupu vytvořením souboru „.htaccess“ a vložením správného obsahu:
  vim /var/www/hotsanic/.htaccess
    
    AuthUserFile /etc/apache-ssl/.htpasswd
    AuthGroupFile /dev/null
    AuthName "Secured Area - HotSaNIC"
    AuthType Basic
    require valid-user
  

  – Soubor „.htpasswd“ je možné umístit kamkoliv. Zde je umísten ke kenfiguračním souborům „apache-ssl“.
  – „require valid-user“ znamená, že všichni uživatelé v souboru „.htpasswd“ budou mít ke statistikám přístup. Pokud by měl mít přístup pouze konkrétní uživatel, lze použít „require uzivatelovo_jmeno“.

 16. Vytvořit autentizační soubor s uživatelem „hotsanic“:
  htpasswd -c /etc/apache-ssl/.htpasswd hotsanic
 17. Nastavit automatické startování po restartu počítače (příkazem „runlevel“ zle zjistit aktuální runlevel a podle toho případně upravit číslici za „rc“):
  ln -s /var/HotSaNIC/rrdgraph /etc/rc2.d/S93hotsanic
 18. grafy se potom zobrazí na „http://www.mojeadresa.cz/hotsanic/„.

Úprava Apache

 1. Nefunguje-li autentizace na stránky (jsou přístupné bez hesla), je potřeba upravit konfiguraci „apache“ (vložit na konec):
  vim /etc/apache-ssl/httpd.conf 
  
    
     AllowOverride AuthConfig
  
 2. Znovu načíst konfiguraci „apache“:
  /etc/init.d/apache-ssl reload

Kategorie:   Informační technologie