jindrich.saur.cz

Alkohol na pracovišti

Většina z nás má jistě v pracovní smlouvě zakotvený fakt, že požívat alkohol na pracovišti je nepřípustný. Nemůžete v práci pít (alkohol samozřejmě) a dokonce ani přijít pod vlivem alkoholu. Cokoliv, co se alkoholu týče se bere jako hrubé porušení pracovní kázně.

Podívejme se na to ale z druhé strany. Následující seznam fakt doporučuji předat vašim nadřízeným. Měli by se nad tím zamyslet.

 1. Alkohol snižuje stres.
 2. Vzniká stimul chození do práce.
 3. Vztahy se stávají více důvěrnými.
 4. Snižují se náklady na topení.
 5. Snižuje se počet stížností na nízký plat.
 6. S větší racionálností se využívá pracovní doba.
 7. Podřízení se zdržují v práci do pozdního večera.
 8. Zaměstnanci říkají to, co mají na mysli, nikoli co chce slyšet vedení.
 9. Snižuje se potřeba služebních automobilů.
 10. Zkracují se dovolené: zaměstnanci raději chodí do práce.
 11. Mezi kolegy se zlepšuje subjektivní pohled na druhého.
 12. Obědy v jídelně se stávají mnohem chutnější.
 13. Při uzavření pracovních smluv se šetří mzdový fond.
 14. Kolegové otevřeně mluví o svých ideálech a nápadech.
 15. Zkracují se přestávky na kafe.
 16. Sezení na kopírce se už nepovažuje za vulgární.
 17. Nesouvislé mrmlání se stává řečí seriozního jednání.
 18. Všichni ochotně souhlasí pracovat více a lépe (po pár pohárcích).
 19. Roste morální spokojenost se svou prací

Kategorie:   Vtípky

Tags: